Er werd eens…

Een bijzonder kind geboren, 31 augustus 1870 in Chiaravalle, Italië. Haar naam was Maria Montessori, haar vader actief in de plaatselijke politiek en vooraanstaand man in de tabak. Zijn naam was Allessandro. Haar moeders naam was Renilde, zij kwam uit een hoogopgeleide familie.  Het was een roerige tijd met veel veranderingen. De tijd van Albert Einstein, Sigmund Freud en Carl Jung.

Tienerjaren

Maria bracht haar tienerjaren door in Rome, de plaats waar zij ook besloot haar opleiding techniek te gaan volgen. Gaandeweg haar studie switchte zij naar een studie medicijnen. Maria’s vader was het niet altijd eens met haar opvallende keuzes maar haar moeder kon zich er wel in vinden. Het was opvallend omdat het nog de tijd was waarin vrouwen dan wel een opleiding volgden maar na hun studie zouden trouwen en vervolgens met hun kinderen thuisbleven om voor het huishouden en de kinderen te zorgen.

Aangezien het vrij ongewoon was dat vrouwen dergelijke studies volgden waren de manlijke studenten niet zo gediend van een dame in hun klas. Soms ging zij op andere tijden een deel van haar studie volgen. Uiteindelijk is het haar gelukt! Zij was één van de eerste vrouwelijke artsen in Italië.

Leerprobleem

Na haar studie ging zij zich verdiepen in de psychiatrische problematiek en daarvoor werken in een ziekenhuis. Daar kwam zij voor het eerst in aanraking met jonge kinderen. En terwijl de verpleegsters zich irriteerden aan de kinderen die over de vloer kropen op zoek naar broodkruimels zag Maria Montessori hoe bijzonder het was dat zij al zo’n goede fijne motoriek lieten zien als zij die kleine kruimels netjes tussen duim en wijsvinger oppakten. Gaandeweg was zij ervan overtuigd dat deze kinderen geen psychiatrisch probleem hadden maar eerder een leerprobleem. Zij zocht de regering van Rome op en pleitte voor een school speciaal voor deze kinderen. Zij kreeg gehoor op haar verzoek en de Orthoprenic school was een feit. Deze school was er voor kinderen met een leerprobleem. Echter gaandeweg bleek dat haar aanpak in de begeleiding van deze kinderen vaak zo opzienbarend was dat deze kinderen soms nog beter resultaten behaalden dan de kinderen op een reguliere school.

Niet alleen het werken met kinderen was haar passie, ook was zij strijdster voor gelijke rechten voor de vrouw. Zij werd een pionier voor vrouwenrechten.
Haar werk met kinderen zette zij ook zeker voort. Haar visie en aanpak in het werken met kinderen paste zij aan voor de ‘gewone’ kinderen en vroeg wederom toestemming voor het openen voor een school voor deze kinderen. Het was precies een goede tijd, de regering van Rome zat met het probleem van de jonge kinderen, 3-6 jaar. Zij waren los van moeders schoot maar nog niet toe aan school. Zo zwierven zij met regelmaat door de wijken en hadden niets te doen. Maria Montessori startte een school voor deze kinderen, Casa dei Bambini. Zij ontdekte dat kinderen graag leren en als het jonge kind de juiste materialen aangereikt krijgt zij hun werk telkens herhalen en zo tot opperste concentratie komen.

AMI

Maria Montessori heeft al die jaren veel tijd besteed aan het observeren van kinderen en haar vele boeken en de kijk op kinderen zijn ontstaan uit deze vele observaties. Vele jaren later zijn haar bevindingen onderschreven door diverse wetenschappelijke onderzoeken.

Met de kennis die Maria Montessori had opgedaan en de materialen die zij speciaal had ontwikkeld ging zij cursussen geven. Haar vernieuwende manier van werken werd wereldwijd opgemerkt en haar cursussen sloegen enorm aan. Maria Montessori reisde naar meerdere landen om haar cursussen te geven. Zo bezocht ze Europa, India en Amerika. In 1929 werd de AMI opgericht, Association Montessori International. Zoals gezegd bleven vrouwen na de geboorte van hun eerste kind veelal thuis om daar voor het huis en de kinderen te zorgen. Maar ook thuis kon men de kinderen laten opgroeien volgens de Montessori visie. Daarvoor werden Home-helpers opgeleid. Zij kwamen in een gezin thuis kijken hoe de omgeving ingericht kon worden volgens de Montessori richtlijnen.

Vlak voordat Maria Montessori zou vertrekken voor een bezoek aan Afrika overlijdt zij in Noordwijk/ Holland op 6 mei 1952.

De AMI heeft haar hoofdkantoor gevestigd in het oude huis van Maria Montessori in Amsterdam. Zij zorgen er nog steeds voor dat de Montessorimethode gewaarborgd blijft op de manier zoals Maria Montessori, en later haar zoon Mario Montessori, dat bedoeld heeft.

Anneliese Tacke-Jansen, Montessori Coach

 

 

DutchEnglishFrenchGerman