De voorbereide omgeving van Montessori kinderopvang

De omgeving is goed "voorbereid". Voor de ontwikkeling van het kind zijn verschillende materialen aanwezig. Het creëren van deze voorbereide omgeving is een belangrijke taak voor de begeleiders. De omgeving biedt het kind de mogelijkheid tot:
• individuele keuze
• spontane activiteit
• vrijheid van eigen tempo
• herhaling van de handelingen

De omgeving

De omgeving is voor het kind overzichtelijk en herkenbaar. Alles heeft zijn vaste plek. Deze structuur geeft het kind gelegenheid om innerlijke veiligheid op te bouwen en vanuit een positief referentiekader verder op ontdekkingstocht te gaan.

De kinderen worden betrokken bij het verzorgen van de eigen omgeving. Op die manier raken zij verbonden met hun omgeving en maken zij deze eigen. Zij vinden het leuk om binnen hun mogelijkheden zorg te leren dragen voor hun leefwereld.

Help mij het zelf te doen

Voeren op locatie Sonsbeek

De kinderen leren om hun bewegingen in te schatten en een bij de situatie passend handelen te ontwikkelen. Fysiek betekent dit dat de motoriek zich op deze manier verfijnt. Bijvoorbeeld het schoonmaken van de eigen tafel is voor het kind een indirecte voorbereiding op de schrijfbeweging. Het leert logisch handelen door de volgorde van werken. Door af te maken waar het kind aan begonnen is, leert het verantwoordelijkheid te dragen. Door het materiaal op de juiste plaats terug te zetten en de werktafel weer gereed te maken voor de volgende leert het sociaal handelen.

Naast het werken met de specifieke Montessori materialen kan het kind boeken bekijken, bouwen, muziek maken, spelen in de poppenhoek en werken in de tuin.

Want die omgeving wordt in het kind geabsorbeerd, alles uit die omgeving neemt hij op en incarneert het in zichzelf. Hij kan het tot alles brengen. Hij is werkelijk almachtig, terwijl de volwassene, die reeds gevormd is, zich niet kan veranderen.

Maria Montessori, Aan de basis van het leven