Locatie Helmond

Montessori kinderopvang Helmond, gevestigd aan Overloop 48 in Helmond- Brouwhuis. Grenzend met onze tuin aan Montessori school Helmond een unieke plek voor uw kind(eren).

Doordat wij pal naast school zitten met onze locatie krijgen we de kans om nauw samen te werken met school. Samen met school zijn wij een verlengstuk van de belangrijkste leefomgeving namelijk thuis! Wij zorgen dat de omgeving waarin uw kind(eren) verblijft, is afgestemd op de ontwikkeling die hij of zij nodig heeft, en dit voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Wij hebben namelijk een kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Een (verlengde) peuterochtend groep voor kinderen van 2-4 jaar en een buitenschoolse opvang voor kinderen van 4-12 jaar.

Het kinderdagverblijf en de peuterochtend groep hebben samen plek voor 32 kinderen. De BSO geeft plek voor 20 kinderen.

De peuters vertoeven 's ochtend in de ruimte waar 's middags de BSO kinderen spelen. Zo kunnen zij gebruik maken van de materialen die gericht zijn op kinderen van de basisschool en leren zij al vaardigheden die de kinderen weer in kunnen zetten als zij starten op school. 'Leer het mij zelf te doen'.

Het kinderdagverblijf is een aparte ruimte. Deze ruimte is huiselijk ingericht met spel en speelmateriaal voor kinderen van 0-4 jaar. We hebben voor de allerkleinste kinderen een apart huis waar zij heerlijk tot rust kunnen komen terwijl de andere kinderen aan tafel een werkje kunnen doen.

We streven ernaar om elke dag met alle kinderen even buiten te zijn. Dit kan in onze eigen tuin zijn maar ook een wandeling maken vinden wij leuk. Tevens mogen we gebruik maken van het schoolplein.

Lijkt het je leuk om eens een kijkje te komen nemen bij ons, kom gerust eens bij ons langs.

 Ons Team

Top

Als je ons team in één woord wil samenvatten zeggen we: samen. We zijn flexibel, veelzijdig en vullen elkaar aan. Op die manier leren we van elkaar, inspireren en motiveren elkaar. Samen!Tarief

Top

Tarief vanaf 01-01-2023

Kinderdagverblijf

 

Buitenschoolse opvang

 
52 weken € 10,89 52 weken € 10,17
Peuterochtendgroep (3,5 uur) € 10,89 40 weken plus € 10,40
    40 weken € 11,22


De basisprijs staat garant voor onze kwaliteit in de vorm van begeleiding. De prijs voor de service is budgetneutraal neergezet. Bij bovengenoemde bedragen is een bedrag per kindplaats gereserveerd voor bijzondere activiteiten. In overleg met de oudercommissie kan dit bedrag jaarlijks bijgesteld worden.

De prijzen van de buitenschoolse opvang zijn inclusief het ter beschikking stellen van de BSO bus.

Deze prijzen (uur tarief) zijn gebaseerd op openingstijden van 11 uur per dag.

Producten

Kinderdagverblijf

We geven u hieronder een verkorte samenvatting van ons kinderdagverblijf. Dit is een algemene uitleg van onze producten voor meer informatie of locatie specifieke vragen kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleidster van de locatie.

52 weken contract
We zijn iedere werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd.

Peuter(ochtend)groep

We geven u hieronder een verkorte samenvatting van onze peuter(ochtend)groep. Voor meer informatie of locatie specifieke vragen kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleidster van de locatie.

Peuterochtendgroep
We zijn 5 dagen per week open van 08.15 tot 11.30 gedurende de openingsdagen van de scholen (40 weken op jaarbasis).

Verlengde peuter(ochtend)groep
De openingstijden zijn dagelijks tot 14.30, met uitzondering van woensdag tot 12.30 aansluitend op de samenwerkende school (40 weken op jaarbasis, het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar open).

Buitenschoolse Opvang

We geven u hieronder een verkorte samenvatting van onze buitenschoolse opvang. Voor meer informatie of locatie specifieke vragen kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleidster van de locatie.

52 weken
Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur en 12 weken (schoolvakanties) per jaar zijn we 11 uur per werkdag open van 07.30 tot 18.30 uur. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

40 weken plus

Bij deze contractvorm neemt u in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neemt u een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover u beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt.

Voorbeeld: uw kind zit op maandag middag op de BSO (3.25 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,25 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die u tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,25 uur = 39 uur) houdt u over en kunt in vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.


40 weken
Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur. De schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Als er ruimte is binnen de kind-/leidsterratio is het mogelijk om extra uren af te nemen. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

VSO (voorschoolse opvang)
Voor de VSO geldt altijd 40 weken per jaar. Openingstijden van 7.30 uur tot 8.30 uur. Kinderen worden onder begeleiding naar school gebracht.

Landelijk register kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvang. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.
Montessori kinderopvang Helmond BSO
Montessori kinderopvang Helmond KDV
Montessori kinderopvang creeërt een doorgaande ontwikkelingslijn en werkt nauw samen met de Montessorischool Helmond.