Montessori Kinderopvang sinds 2003

Vlak na het eerste Montessori Kinderdagverblijf in 2003 zijn we gestart met het ontwikkelen van een Montessori Buitenschoolse opvang. Inmiddels hebben we verschillende kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties opgericht.

Ondertussen zijn ook de eerste Montessori kinderopvang geopend in samenwerking met Montessori Basisscholen. Een optimale uitwerking van de doorgaande ontwikkelingslijn wordt mogelijk gemaakt door de visie van Montessori als vertrekpunt, organisatorische gelijkwaardigheid, een goede bedrijfsvoering, kwalitatieve begeleiding en door het samen te verbinden.


Kwaliteit

Voor ouders en kinderen wordt onze werkwijze zichtbaar in de begeleiding van de kinderen en de communicatie naar ouders toe. Wij zijn een verlengstuk van thuis, ouders en de opvoeding. Die de zelfstandigheid van ieder kind naar behoefte stimuleert en ontwikkelt. Door de visie van Montessori zichtbaar te maken in de begeleiding, het materiaal en de omgeving, stimuleren wij de ontwikkeling van het kind.


Directie

Montessori kinderopvang bestaat vanaf 2003 en werkt vanuit de visie waarin we uitgaan van wat er in het kind van oorsprong zit. Vanuit de Montessori visie wordt gekeken naar hoe het kind een voorbereide omgeving nodig heeft om tot ontwikkeling te komen.

Montessori Kinderopvang Hoofdkantoor
Paul Krugerstraat 3B
7311 AN Apeldoorn
info@montessorikinderopvang.nl


Montessori kinderopvang begeleiding

Onze Montessori kinderopvang is één van de eerste kinderdagverblijven in Nederland, gebaseerd op de dr. Maria Montessori filosofie. Het is een sfeervol kinderhuis. Kinderen worden hier begeleid op basis van het voornoemde concept. Het wil vooral voorwaardenscheppend zijn om de natuurlijke aanleg en zijns kwaliteiten van jonge kinderen te behouden en uit te laten groeien.

In de periode van 0 tot 6 jaar worden volgens allerlei onderzoeken de fundamenten gelegd voor het latere leven van het kind. Wij zijn ons terdege bewust van het belang van die eerste levensjaren, waarin veel ontwikkeling plaats vindt. Wij willen als Montessori kinderopvang een steent bijdragen aan de toekomst van het jonge kind. Wij gaan er vanuit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich te ontwikkelen, maar ieder kind doet het in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier, afhankelijk van aanleg en temperament. Onze begeleiding gaat uit van het motto: ‘help mij het zelf te doen’.

Doorgaande ontwikkelingslijn

"(The aim of education) is to offer aid to the development of the growing human being. Education starts with birth, and therefore concerns parents as well as all other adults who take care of the child in the different milieus in which it grows." ( Maria Montessori).

Het sociale leven is een organisatie van mensen die zich ieder afzonderlijk van hun verantwoordelijkheid wegens de gemeenschap bewust zijn en hun taak daarin vervullen. De ontwikkeling van de individuele mens verloopt geleidelijk en in nauwe samenhang met de medemensen, jongere en oudere, waarmee hij betrekkingen blijft onderhouden, zijn leven lang.

Onze pedagogische uitgangspunten vanuit de Montessori visie sluiten aan bij het onderwijsprogramma van Montessori basisscholen. We hebben door de samenwerking met de Montessori basisscholen aan te gaan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 3 maanden tot 12 jaar vorm gegeven.

"Montessori kinderopvang is de kweekvijver van mijn basisschool", aldus een samenwerkende schooldirecteur.

  Samenwerking

  Op een prachtige locatie midden in Nederland bevindt zich één van de voorbeelden van onze doorgaande lijn in samenwerking met een Montessori school. Een gezamenlijke visie wordt hier vorm gegeven in de opvang van kinderen in de leeftijd 3 maanden tot 12 jaar. Al van jongs af aan is er sprake van een vertrouwde omgeving. De kinderen weten de weg naar de schoollokalen al te vinden terwijl hun jongste broer of zus op dezelfde locatie de eerste kennismaking met Maria Montessori ondergaat. De peuters worden meegenomen in het onderwijsprogramma van de onderbouw en komen zo nu en dan kennismaken met de kleuters.

  Samen met de basisschool wordt er daadwerkelijk binnen één locatie samengewerkt aan de doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 12 jaar. Wij streven naar een goede samenwerking met Montessorischolen. Bijvoorbeeld door samen integraal een Montessori kindcentrum te realiseren. Wij nodigen u van harte uit om één van onze locaties te bezoeken en kennis te maken met elkaar.

  Onze kinderopvang hoopt aan te sluiten bij alle Montessorischolen in Nederland om elkaar te helpen het zelf te doen.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Directeur Danielle de Goederen.


  Geschiedenis van Montessori

  • 1870

   Maria Montessori werd op 31 augustus 1870 in Italië geboren Chiaravalle, een klein plaatse bij Ancona, Italië.
  • 1896

   In dit jaar werd Maria Montessori de eerste vrouwelijke arts in Italië zij werkte in een psychiatrisch Kliniek, had een eigen praktijk en werd directrice van de inrichting voor geestelijk gehandicapte kinderen en hun problemen. Zo ontwikkelde Maria Montessori haar methode: Zelfstandigheid, voorbereide omgeving en materiaal.
  • 1900

   Vanaf 1900 begon Maria Montessori te overwegen om haar methoden in het opleiden van verstandelijk gehandicapte kinderen om te zetten naar het reguliere onderwijs. Zij werd in 1904 benoemd tot hoogleraar in de antroplogie aan de Universiteit van Rome
  • 1907

   Op 6 januari 1907 werd het eerste kinderopvang genaamd Casa dei Bambini in Rome geopend. De resultaten waren indrukwekkend. Het was een combinatie van vrijheid, zelfdiscipline, werklust en prestaties van de kinderen die bewondering wekte. Het trok de belangstelling van vele opvoeders in tal van landen.
  • 1915

   In dit jaar bezocht Maria Montessori de Verenigde Staten. Geselecteerde arme kinderen gingen met haar methode aan de slag met dezelfde verassende resultaten als in Casa dei Bambini, dat maakte grote indruk.
  • 21e eeuw

   Montessori Kinderopvang is één van de eerste kinderdagverblijven in Nederland. Het is een sfeervol kinderhuis voor kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Kinderen worden hier begeleid op basis van de visie van Maria Montessori. In de periode van 0 tot 6 jaar worden volgens allerlei onderzoeken de fundamenten gelegd voor het latere leven van het kind.

   De realisatie van de doorgaande ontwikkelingslijn is in volle gang. De samenwerking tussen de kinderopvang en het basisonderwijs geeft vorm aan de doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 3 maanden tot 12 jaar.

   Doordat de pedagogische uitgangspunten op elkaar afgestemd zijn, hebben de begeleid(st)ers van de buitenschoolse opvang en het kinderdagverblijf dezelfde pedagogische insteek als de leerkrachten van de school. Ook heeft de inzet van begeleiding van de kinderen dezelfde uitstraling. Het maakt de overgang van de kinderopvang naar de basisschool eenvoudig.