Hoe ziet de rol van Montessori coach eruit?

De rol van Montessori coach waarborgt de visie van Maria Montessori, de voorbereide omgeving, het materiaal, de doorgaande ontwikkelingslijn, kwaliteit van begeleiden wat in het verlengde ligt van de opleiding, Montessori het jonge kind. En behartigt daarmee de kwaliteit van Montessori kinderopvang.

Onze Montessori coach is Anneliese Tacke-Jansen en wij hebben haar daar het een en ander over gevraagd.

Wat houdt de rol van Montessori coach in?

“Mijn functie als Montessori Coach betekent coachen in de breedste zin van het woord. Locaties die al langer bestaan meehelpen in het borgen van de Montessori visie. Nieuw opgestarte locaties begeleiden in het vorm geven van de visie en inrichting. Welke materialen passen en hoe is de houding van begeleidster naar kind zoals Maria Montessori dat bedoeld heeft. Het structureel bezoeken van de vestigingen is daar onderdeel van.” geeft Anneliese aan.

Waar uit zich dat nog meer in?

“Er zal een interne training gegeven worden. Zodat begeleiders op de groep de theoretische basis kennis aangeboden krijgen en horen welke houding past binnen de visie en zeker ook zo belangrijk, waarom. Naast dat elke locatie zijn eigenheid kan behouden is het ook mooi dat er een eenheid ontstaat tussen al de locaties die onze organisatie rijk is.” antwoord Anneliese.

Waar bestaat deze Interne training uit?

“De interne training bestaat uit drie avonden waarbij gekeken wordt naar visie en materialen. De eerste avond is vooral een theoretische avond. Wie was Maria Montessori, een blik in haar leven, het ontstaan van de visie. Bekende termen die in de visie voorkomen, kenmerken van het materiaal dat zij destijds ontworpen heeft. Maar ook, de rol van de Montessori begeleider op de groep, hoe begeleidt hij/zij de kinderen en benaderd ze hen en hoe bereid je de omgeving voor? Ook hebben we gekeken naar de Rode draad, een mooi aantal zinnen die met elkaar een leidraad vormen voor een dag op de Montessori kinderopvang. ” zegt Anneliese.

Wat maakt Montessori materiaal tot help mij het zelf te doen?

“Op de volgende twee avonden gaan we kijken naar het Montessori materiaal, hoe bied je dat aan, hoe geef je een les? En, hoe kan ik zelf materiaal maken dat voldoet aan de Montessori richtlijnen? Wat zijn de oefeningen voor het dagelijks leven en welke rol heeft dat in de Montessori visie? Kortom, in een kort tijdsbestek volop kennis maken met de visie waarmee we werken. Meer kennis, meer begrip en meer uitdragen daar waar we voor staan: Help mij het zelf te doen!” vertelt Anneliese.