Locatie Arnhem "Sonsbeek"

Wees welkom op onze kleinschalige kinderopvang, waar uw kind in een warme huiselijke omgeving kan ontwikkelen.

In ons grote herenhuis hebben we groepen gemaakt specifiek voor de baby/dreumes, peuter en BSO leeftijd. Zo kan uw kind zijn dag doorbrengen in een sfeervolle omgeving die speciaal ingericht is passend bij de behoeftes van zijn/haar leeftijdsfase. ‘De voorbereide omgeving’ noemt Maria Montessori dit.

Locatie Sonsbeek ligt dicht bij het station, heeft een heerlijke tuin waar ruimte is om te rennen en naar hartenlust te klauteren en te klimmen, met een moestuinhoekje en konijnen om te verzorgen.

Onze betrokken en goed gekwalificeerde Montessori begeleidsters werken vanuit de gedachte dat ieder kind zelf zijn activiteiten kiest en begeleid wordt tot zelf doen!

Kortom, een superplek om op te groeien!

Foto album

 Ons Team

Top

Ons team is als een familie: warm, hecht en behulpzaam. We zijn flexibel en betrokken. Het werken met kinderen en volgens de Montessori visie doen we vanuit ons hart! Klik op onze foto's en je leert ons persoonlijk beter kennen.

 

 

Tarief

Top

Tarief vanaf 01-02-2024

Kinderdagverblijf

 

Buitenschoolse opvang

 
52 weken € 11,21 52 weken € 10,65
48 weken € 11,83 40 weken plus € 10,89
    40 weken € 11,67


De basisprijs staat garant voor onze kwaliteit in de vorm van begeleiding . De prijs voor de service is budgetneutraal neergezet. Bij bovengenoemde bedragen is een bedrag per kindplaats gereserveerd voor bijzondere activiteiten. In overleg met de oudercommissie kan dit bedrag jaarlijks bijgesteld worden.

De prijzen van de buitenschoolse opvang zijn inclusief het ter beschikking stellen van de BSO bus.

Deze prijzen (uur tarief) zijn gebaseerd op openingstijden van 11 uur per dag.

Producten

Kinderdagverblijf

We geven u hieronder een verkorte samenvatting van ons kinderdagverblijf. Dit is een algemene uitleg van onze producten voor meer informatie of locatie specifieke vragen kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleidster van de locatie.

52 weken contract
We zijn iedere werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd.

48 weken contract
We zijn iedere werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur. We zijn 5 dagen per week gedurende 48 weken per jaar open. U kunt bij het locatiehoofd uiterlijk 1 maand van te voren aangeven welke week/weken (van maandag t/m vrijdag) u wilt uitplannen. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd.

Buitenschoolse Opvang

We geven u hieronder een verkorte samenvatting van onze buitenschoolse opvang. Voor meer informatie of locatie specifieke vragen kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleidster van de locatie.

52 weken
Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur en 12 weken (schoolvakanties) per jaar zijn we 11 uur per werkdag open van 07.30 tot 18.30 uur. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

40 weken plus

Bij deze contractvorm neemt u in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neemt u een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover u beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt.

Voorbeeld: uw kind zit op maandag middag op de BSO (3.25 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,25 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die u tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,25 uur = 39 uur) houdt u over en kunt in vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

40 weken
Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur. De schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Als er ruimte is binnen de kind-/leidsterratio is het mogelijk om extra uren af te nemen. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

VSO (voorschoolse opvang)
Voor de VSO geldt altijd 40 weken per jaar. Openingstijden van 7.30 uur tot 8.30 uur. Kinderen worden onder begeleiding naar school gebracht.

Landelijk register kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvang. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.
Montessori kinderopvang Sonsbeek Arnhem KDV
Montessori kinderopvang Sonsbeek Arnhem BSO
Montessori kinderopvang Arnhem Sonsbeek werkt nauw samen met verschillende basisscholen in Arnhem.

Arnhemse Montessori School
Montessorischool de - Binnenstad
Pieter Brueghelschool
Heijenoordschool