Groepsopbouw

Montessori kinderopvang bestaat uit een kinderdagverblijf, peuterochtendgroep en de buitenschoolse opvang. We zijn een verlengstuk van de belangrijkste leefomgeving, namelijk thuis. De omgeving is afgestemd op de ontwikkeling van het kind. Kies in het menu links voor meer informatie over de groepsopbouw.

Het kinderdagverblijf van Montessori kinderopvang

Het kinderdagverblijf bestaat uit kinderen van 3 maanden tot 4 jaar. Wij hanteren een groepsopbouw om zoveel mogelijk de natuurlijke gezinssituatie na te bootsen. Gedurende de dag kunnen kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten. De kinderen ervaren zichzelf steeds in een andere verhouding tot andere kinderen en ontwikkelen een gevoel voor de verschillende posities binnen het kinderdagverblijf. Van de jongste naar de middels te en uiteindelijk de oudste. Iedere locatie heeft een eigen groepsopbouw. We hebben locaties met verticale groepen (0 tot 4 jaar samen in één groep) en horizontale groepen (locaties met groepen waarin kinderen spelen met leeftijdgenoten, waarbij ontmoeting tussen de groepen altijd mogelijk is).

De peutergroep van Montessori kinderopvang

Er staan verschillende activiteiten centraal zoals, samen spelen op de auto mat of in de bouwhoek. Picknicken in de poppenhoek met echte toastjes en een kopje "thee" voor het bezoek. De pop in bad doen. Sop maken met zeep, rasp en een handmolen. De planten water geven. De ramen zemen met een eigen emmer, spons zeem en trekker. Peuters vinden het geweldig de "echte" dagelijkse dingen van het leven mee te doen! Ontdekken van wat blijft er drijven en wat zinkt naar de bodem. De peuterochtendgroep heeft een standaard ritme, dit is erg belangrijk voor de kinderen. Naast het spelend leren en het leren om hun eigen keuzes te maken, wordt er ook aandacht besteed aan taal, rekenen en de wereld om de peuter heen. De groep bereidt bijvoorbeeld samen het fruit en eten het gezamenlijk op. Ook wordt er in een kringliedjes gezongen en verhalen voorgelezen. De kinderen smeren hun eigen boterham en schenken zelf hun melk in.

Het materiaal wordt zo aangeboden dat het kind hiermee zelfstandig aan de slag kan op een zelf gekozen moment. Ook is er een kijktafel waarop seizoenen van het jaar, bijzondere feestdagen zoals kerst, sinterklaas of een ander gekozen onderwerp extra aandacht geven.

De peuterochtendgroep valt onder kinderopvang en biedt daardoor de mogelijkheid tot teruggave kosten kinderopvang bij de Belastingdienst.

De buitenschoolse opvang van Montessori kinderopvang

Na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide omgeving met de daarbij behorende BSO-activiteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. Er is ruimte voor iedereen, we bieden het volgende aan:

Activiteiten op de locatie

- BSO-Buitenactiviteiten: o.a. hutten bouwen en spellen spelen.
- BSO-Binnenactiviteiten: o.a. theater en toneelstukjes, handvaardigheid activiteiten, muziek maken en spreekbeurt voorbereiden. Er is ook een ontspanning-/loungeruimte waar kinderen tot zich zelf kunnen komen.

Activiteiten (extern) buiten de locatie

De BSO omgeving is van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. De bestaande omgeving willen wij verbreden door aandacht te schenken aan culturele aspecten. Zo staan er uitstapjes naar musea, bibliotheek en andere culturele gelegenheden op het programma.

Rondleiding

Ouders die nieuwsgierig zijn naar het kinderdagverblijf, de peuterochtendgroep of buitenschoolse opvang zijn van harte welkom voor een rondleiding. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor een rondleiding kunt u zich aanmelden.