Rode draad


rode draad
Montessori kinderopvang werkt volgens de Montessori methode. De rode draad van Montessori kinderopvang geeft weer wat het pedagogisch uitgangspunt is van deze visie.

Zelfopvoeding en zelfvertrouwen
In elk kind schuilt de drang tot leren. Een pure en positieve vorm van nieuwsgierigheid die ervoor zorgt dat een kind graag leert door ervaring. Zelf doen maakt ervaren, ervaring maakt dat je leert en dat het lukt. En als je het echt zelf kunt dan groeit je zelfvertrouwen. Je hebt geen ander nodig, je bent zelfstandig en onafhankelijk!

Zo indelen dat er geen reden tot haast is
Wat fijn, we hebben de hele dag! Elk moment mag tijd kosten. Er zijn geen momenten van overgang. Jas aan doen, schoenen aantrekken, er is tijd. Eten, snoet poetsen, uitkleden. Op zichzelf staande momenten en wezenlijk deel van de dag. We hebben geen haast, we leren ...

Voorbereide omgeving geeft gelegenheid eigen keuzes te maken en die te versterken
De ruimte is klaar en opgeruimd. Klaar voor een nieuwe dag, klaar voor de komst van de kinderen. Alles overzichtelijk, compleet en op niveau. Al het materiaal nodigt uit tot pakken en leren. Prikkelt en daagt uit. Een kind willen stimuleren kan alleen in de juiste omgeving met de juiste materialen, goed voorbereid, de voorbereide omgeving.

Een eerste menselijke behoefte is om zich te verfijnen, te verbeteren, te perfectioneren en te vervolmaken
Een mens, dus ook de mini mens, wil weten. Een natuurlijke drive tot leren, beleven en ervaren. Met alle zintuigen! Hoe mooi is het als je voelt dat de kracht daarvoor binnen in jezelf zit. Om dat te ontdekken heb je wel de vrijheid nodig om op ontdekkingstocht uit te gaan.

Cultuurvaardigheden aangeven die het kind nodig heeft om binnen zijn cultuur mens te worden
We leven allen in een ander land, in een andere omgeving en cultuur. Met de daarbij horende normen en waarden, omgangsvormen. Jonge kinderen leren vanuit de nabootsing. Aan ons om als voorbeeld te dienen, te 'voorleven'. Hoe ben je volwassen, hoe wordt je volwassen. Hoe groei je tot mens, hoe ben je, wie wil je zijn, hoe zijn we samen ...

We zijn geen 'nannies' maar opvoeders
Een tweede thuis, kinderopvang. Waar je niet alleen 'bent', maar ook leert. Van de ander en van jezelf en over jezelf. Wie ben ik, wat kan ik en krijg ik de ruimte dat te ontdekken? Wie trekt de grens en hoe ga ik daarmee om?

Beste maatstaf is een kind dat aan het einde van de dag onvermoeid naar huis gaat. 'Bof jij even dat je als laatste wordt opgehaald!'
Het einde van de dag betekent niet; uitgeleerd en wachten. De laatste kinderen genieten van de extra tijd en extra aandacht. Nog even een boek, nog even een appel, nog even samen ...

Ons vertrouwen is de wezenlijke behoefte van een kind
Een kind opent zich alleen als het met vertrouwen benaderd wordt. Jonge kinderen leven nog zo vanuit hun gevoel. Wederzijds vertrouwen is de baas, is de basis en brengt contact tot het diepste ik.

Een kind heeft geen aandacht voor iets dat niet zijn interesse heeft
Wat niet boeit komt niet binnen, wordt niet gezien. Observeer en zie waar het kind behoefte aan heeft. Aandacht wekken kan niet, inspelen waar aandacht voor is wel. De voorbereide omgeving, puur Montessori.

Heldere, suggestieve en duidelijke uitleg, daarna is de keuze aan het kind om het aangebodene op te pakken
We spreken dezelfde taal, het kind en ik. Niet alleen woord maar ook in handelen. Wij voorleven. Wees je daarvan bewust en voorleef juist. Het kind ziet en doet als het daarvoor kiest, op zijn moment ...

Alleen vanuit belangstelling kan een kind leren, Montessori neemt dit feit als gids voor haar handelen
Pas als je eraan toe bent, pas dan heb je er oog voor en ben je er gevoelig voor. De gevoelige periode, ook puur Montessori. Een interesse komt en gaat. Zie, signaleer en speel in op die gevoelige periode. Weet wat nodig is en bied dan wat nodig is.

Het Montessori materiaal leert het kind niet bepaalde wetenswaardigheden zoals vormen, kleuren, gewicht etc., het leert zuiver waarnemen met de geëigende zintuigen
Het jonge kind heeft al zijn zintuigen nog scherp staan. Alles komt binnen. In zijn systeem nog geen belemmerende ervaringen of vooroordelen. Zelf doen, zelf beleven, zelf leren en zelf bouwen. Zelf!