Kinderdagverblijf

We geven u hieronder een verkorte samenvatting van ons kinderdagverblijf. Dit is een algemene uitleg van onze producten voor meer informatie of locatie specifieke vragen kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleider van de locatie.

52 weken contract
We zijn iedere werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd.


48 weken contract
We zijn iedere werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur. We zijn 5 dagen per week gedurende 48 weken per jaar open. U kunt bij het locatiehoofd uiterlijk 1 maand van te voren aangeven welke week/weken (van maandag t/m vrijdag) u wilt uitplannen. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd. 

Peuterochtendgroep

We geven u hieronder een verkorte samenvatting van onze peuterochtendgroep. Deze wordt alleen aangeboden op de locatie Montessori kinderopvang Helmond.

Peuterochtendgroep
We zijn 3,75 uur per werkdag open van 08.15 uur tot 12.00 uur open. We zijn 5 dagen per week open gedurende de openingsdagen van de scholen (40 weken op jaarbasis).

Verlengde peuterochtendgroep
De openingstijden zijn aansluitend op de samenwerkende school (40 weken op jaarbasis, het kinderdagverblijf is 52 weken per jaar open).

Buitenschoolse opvang

We geven u hieronder een verkorte samenvatting van onze buitenschoolse opvang. Voor meer informatie of locatie specifieke vragen kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleider van de locatie.

52 weken
Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur en 12 weken (schoolvakanties) per jaar zijn we 11 uur per werkdag open van 07.30 tot 18.30 uur. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

40 weken plus

Bij deze contractvorm neemt u in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neemt u een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover u beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt.

Voorbeeld: uw kind zit op maandag middag op de BSO (3.25 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,25 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die u tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,25 uur = 39 uur) houdt u over en kunt in vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie; Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

40 weken

Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur. De schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Als er ruimte is binnen de kind-/leidsterratio is het mogelijk om extra uren af te nemen. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

VSO (voorschoolse opvang)
Voor de VSO geldt altijd 40 weken per jaar. Openingstijden van 7.30 uur tot 8.30 uur. Kinderen worden onder begeleiding naar school gebracht.