Oudercommissie

Graag willen wij iets meer vertellen over wat een oudercommissie doet, wie er in de commissie zitten en hoe u ons kunt bereiken.

Wat doet de oudercommissie?

Ouders hebben een belangrijke rol te vervullen in het bewaken van de (kwaliteits)normen van ‘onze’ kinderopvang. De belangrijkste taak van de oudercommissie is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders door mee te praten over het beleid van de kinderopvang. De oudercommissie fungeert daarbij als aanspreekpunt voor de ouders en voert regelmatig overleg met de directie. Voor ons is dat het hoofdbegeleider van de locatie.

De wetgever heeft aan de oudercommissie het recht gegeven om advies uit te brengen over een aantal onderwerpen, zoals:
- pedagogisch beleid (hieronder valt: aantal begeleiders, groepsgrootte, opleidingseisen van de leidsters, inzetbaarheid van begeleiders in opleiding, verantwoorde uitvoering van de werkzaamheden. etc.)
- gezondheid
- voeding
- hygiëne
- openingstijden
- prijswijzigingen
- klachtenregelingen

Regelmatig wordt er met de hoofdbegeleider van de locatie gepraat over de algemene gang van zaken bij de kinderopvang. Het doel is om gezamenlijke oplossingen te vinden die recht doen aan de belangen van de kinderen, ouders, personeel en de organisatie.

Ook organiseert de oudercommissie diverse jaarlijkse ouderbijeenkomsten en andere activiteiten voor Montessori kinderopvang. U kunt hierbij denken aan de ‘dag van de begeleider’, informatieavonden en de jaarlijkse zomerborrel. 

Tot slot is niet onbelangrijk dat u de oudercommissie altijd kunt aanspreken wanneer een klacht heeft waarvan u vermoedt dat dit wellicht voor meerdere ouders van belang is. Dit kunt u gerust doen naast de officiële klachtenprocedure.

De oudercommissie is lid van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOINK).

Wie zitten er in de oudercommissie?

De commissie is, voor zover mogelijk, samengesteld uit ouders die de kinderen vertegenwoordigen. De leden zijn voor een periode maximaal twee jaar benoemd.

Aanmelden voor een Ourdercommissie?

    Wil je meepraten over het beleid en de toekomst van deze locatie? Meld je via onderstaand formulier aan als ouder van de oudercommissie.

    Na het indienen van aanmelden neemt de locatie uiterlijk binnen 2 werkdagen contact met u op.    Ik ga akkoord dat mijn persoonsgegevens worden gebruikt voor de verwerking van mijn aanvraag.*