Onze Visie

Portret Maria Montessori

Montessori kinderopvang werkt volgens de visie die Maria Montessori rond het begin van de twintigste eeuw heeft ontwikkeld. Haar vele observaties van jonge kinderen gaven haar mooie inzichten die later door wetenschappelijke onderzoeken werden bevestigd. Het jonge kind, dat geboren wordt met een innerlijke drive tot ontdekken en leren, heeft in zijn omgeving de juiste materialen nodig om hem verder te helpen in zijn ontwikkeling. Door de kennis die Maria Montessori heeft opgedaan tijdens haar observaties weten we wat de lijn in ontwikkeling is en kunnen er zodoende voor zorgen dat de omgeving en het materiaal dat zich daarin bevindt voldoet aan de behoefte van het kind op dat moment.

De wereld, zijn omgeving en alles wat daarin te vinden is, wordt door het kind bekeken, gevoeld, geproefd. En met al deze ervaringen oefent het kind zijn zintuigen en traint de grove en fijne motoriek. Het enige dat wij als volwassenen hierin kunnen betekenen is ervoor te zorgen dat de omgeving en de materialen die zich daarin bevinden aangepast zijn aan de fase en behoefte van het jonge kind op dat moment. Het kind de vrijheid geven zichzelf te ontwikkelen tot een zelfstandig en onafhankelijke persoonlijkheid.

Kinderdagverblijf

Maria Montessori duidt kinderen tussen 0-3 jaar aan als "spiritueel embryo". De psyche van het kind vormt zich in wisselwerking met zijn omgeving, zoals het fysieke embryo zich voor de geboorte heeft ontwikkeld. Het kind absorbeert alles uit zijn omgeving. Met zijn "absorberende geest" neemt het enorm veel indrukken op, vormt zijn functies en past zich aan bij de cultuur waarin het leeft.

Buitenschoolse opvang

Na schooltijd kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar plezier maken in een met zorg voorbereide omgeving met de daarbij behorende BSO-activiteiten, waarbij naast inspanning ook ontspanning mogelijk is. In de buitenschoolse opvang geven wij op basis van de vier ontwikkelingsfases van het kind invulling aan deze fasen voor elk kind.