Montessori Kinderopvang begeleiding

Onze Montessori Kinderopvang is één van de eerste kinderdagverblijven in Nederland, gebaseerd op de dr. Maria Montessori filosofie. Het is een sfeervol kinderhuis. Kinderen worden hier begeleid op basis van het voornoemde concept. Het wil vooral voorwaardenscheppend zijn om de natuurlijke aanleg en zijns kwaliteiten van jonge kinderen te behouden en uit te laten groeien.

In de periode van 0 tot 6 jaar worden volgens allerlei onderzoeken de fundamenten gelegd voor het latere leven van het kind. Wij zijn ons terdege bewust van het belang van die eerste levensjaren, waarin veel ontwikkeling plaats vindt. Wij willen als Montessori Kinderopvang een steent bijdragen aan de toekomst van het jonge kind. Wij gaan er vanuit dat ieder kind de drang in zich heeft om zich te ontwikkelen, maar ieder kind doet het in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier, afhankelijk van aanleg en temperament. Onze begeleiding gaat uit van het motto: ‘help mij het zelf te doen’.

Doorgaande ontwikkelingslijn

"(The aim of education) is to offer aid to the development of the growing human being. Education starts with birth, and therefore concerns parents as well as all other adults who take care of the child in the different milieus in which it grows." (Maria Montessori).
Het sociale leven is een organisatie van mensen die zich ieder afzonderlijk van hun verantwoordelijkheid wegens de gemeenschap bewust zijn en hun taak daarin vervullen. De ontwikkeling van de individuele mens verloopt geleidelijk en in nauwe samenhang met de medemensen, jongere en oudere, waarmee hij betrekkingen blijft onderhouden, zijn leven lang.

Onze pedagogische uitgangspunten vanuit de Montessori visie sluiten aan bij het onderwijsprogramma van Montessori basisscholen. We hebben door de samenwerking met de Montessori basisscholen aan te gaan een doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen van 3 maanden tot 12 jaar vorm gegeven.

"Montessori kinderopvang is de kweekvijver van mijn basisschool", aldus een samenwerkende schooldirecteur.

Samenwerking

Op een prachtige locatie midden in Nederland bevindt zich één van de voorbeelden van onze doorgaande lijn in samenwerking met een Montessori school. Een gezamenlijke visie wordt hier vorm gegeven in de opvang van kinderen in de leeftijd 3 maanden tot 12 jaar. Al van jongs af aan is er sprake van een vertrouwde omgeving. De kinderen weten de weg naar de schoollokalen al te vinden terwijl hun jongste broer of zus op dezelfde locatie de eerste kennismaking met Maria Montessori ondergaat. De peuters worden meegenomen in het onderwijsprogramma van de onderbouw en komen zo nu en dan kennismaken met de kleuters.

Samen met de basisschool wordt er daadwerkelijk binnen één locatie samengewerkt aan de doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 12 jaar. Wij streven naar een goede samenwerking met Montessorischolen.

Onze kinderopvang hoopt aan te sluiten bij alle Montessorischolen in Nederland om elkaar te helpen het zelf te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Directeur Danielle de Goederen.