Engels

Jonge kinderen zitten in de Gevoelige periode van de taalontwikkeling. Niet alleen leren zij hun moedertaal, in deze fase zijn kinderen ook heel toegankelijk voor andere talen en kunnen dus heel makkelijk tweetalig/meertalig opgevoed worden. Dat is niet alleen mooi meegenomen, bijkomend voordeel is ook nog dat de hersenen op deze jonge leeftijd al getraind worden in het (snel) schakelen. Een vaardigheid die later bij veel andere taken goed van pas komt!  

Aangezien onze begeleiders communiceren door middel van hun eigen moedertaal, Nederlands, kunnen zij niet tegelijk ook een andere spreektaal voeren met de kinderen, dat is verwarrend. Wel zorgen wij ervoor dat kinderen spelenderwijs kennis kunnen maken met de Engelse taal doormiddel van liedjes en Engelse boeken. Zo leren kinderen op jonge leeftijd al dat voorwerpen verschillende benamingen hebben en maken zij kennis met een andere taal dan hun moedertaal.   

Er staat een mand op de locatie waarin Engelse boekjes en spelletjes zitten. Deze wordt door de week heen gepakt en aangeboden aan de kinderen. Bijvoorbeeld tijdens een kringmoment. Er wordt dan bijvoorbeeld geteld in het Engels, de kleuren worden benoemd, lichaamsdelen komen aan de orde etc. Ook worden er Engelse liedjes gezongen.  

Voor de BSO hebben wij bewust gekozen om dit niet in het weekprogramma op te nemen. Wij hebben gemerkt dat de kinderen hier weinig interesse in hebben, omdat het voor de kinderen schoolgebeuren is. De kinderen krijgen vanaf groep 1 Engels aangeboden op de basisscholen. Mocht er behoefte zijn vanuit de kinderen, dan kunnen de begeleiders de mand met de Engelse materialen pakken en aanbieden aan de kinderen die hier interesse in hebben.