Engels


Van het leren van een vreemde taal wordt vaak opgemerkt dat je daar niet vroeg genoeg mee kunt beginnen. De oren van het heel jonge kind staan wagenwijd open voor de klanken van een andere taal. Juist die fase leent zich heel goed voor een speelse kennismaking met taal. Mede hierom zijn wij het proces gestart om spelenderwijs de Engelse taal aan te bieden. Wij hebben de samenwerking met Early Bird gezocht, die de materialen en de kennis kan leveren om een en ander op de juiste manier in te gaan zetten. Benny's Playground is speciaal ontwikkeld voor Nederlandse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het activiteitenprogramma is opgebouwd rondom 'snack time'. Samen met Benny, de handpop, zingen en spelen de kinderen in het Engels. Benny eet en drinkt uiteraard een hap mee!

Speciaal voor BSO's heeft EarlyBird verschillende 'Activity boxes' ontwikkeld. De thema's van de activity boxes sluiten aan bij het programma van de basisscholen. De boxes volgen de seizoenen en de bijzondere evenementen in een schooljaar. Ze helpen de pedagogisch medewerkers om de activiteiten gestructureerd aan te bieden en op een speelse manier met het Engels bezig te zijn.

In een verslag van onze stagiaire Yasmin staat het volgende kort en krachtig omschreven;

Het viel me op dat veel kinderen op het kinderdagverblijf tweetalig worden opgevoed, hier ging ik meer informatie over zoeken. En het blijkt dat het aantal kinderen dat meertalig of tweetalig wordt opgevoed sterk toeneemt in de huidige samenleving. Bij culturele en hoogopgeleide elite staat twee/meertaligheid hoog aangeschreven. Het is een teken van goede opleiding en interesse in andere culturen (Goorhuis- Brouwer, 2007, p. 80.) Volgens Taalstimulering en ontwikkeling van peuters en kleuters (2006) kunnen kinderen heel goed twee moedertalen leren. “De hersenen van jonge kinderen, kinderen in de leeftijd van nul tot zeven jaar, zijn zo open voor het opslaan van informatie, dat het niet uitmaakt of er een of twee taalsystemen in de basis worden opgebouwd. Er zijn hersencellen genoeg en in deze periode kunnen hersencellen net zoveel verbindingen aangaan als door stimulatie vanuit de omgeving mogelijk wordt gemaakt.”

“De stadia van moedertaal verwerving

1 – begrijpt niks, zegt niks.
2 – begrijpt iets, zegt niks.
3 – begrijpt veel, zegt niks.
4 – begrijpt veel, praat.
Anderstalige kinderen lopen in het Nederlands vaak een of twee stadia achter op andere leeftijdsgenoten.”  (Kompier & Wagenaar, 1997, p. 68)
DutchEnglishFrenchGerman