Locatie Nieuwegein

De Montessori kinderopvang in Nieuwegein is een kleinschalige kinderopvang met veel individuele aandacht voor het kind. Kinderen worden bij ons begeleid op basis van het Montessori concept. Wij willen vooral voorwaardenscheppend zijn om de natuurlijke aanleg en zijns kwaliteiten van het jonge kind te behouden en uit te laten groeien. Wij willen als kinderopvang een steentje bijdragen aan de toekomst van onze kinderen en kinderen helpen bij hun ontwikkeling van hun eerste levensjaren.

Montessori kinderopvang Nieuwegein is gevestigd in het schoolgebouw van de Vleugel en wij werken nauw samen met het schoolteam. Samen zorgen wij voor een doorlopende ontwikkelingslijn voor de kinderen vanaf 3 maanden tot 12 jaar. Wij hebben een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang. Op het kinderdagverblijf hebben wij plek voor maximaal 14 kinderen. Een fijne, gezellige huiselijke ruimte met een aangrenzende tuin, waarin de kinderen zich vrij kunnen bewegen en op ontdekkingstocht kunnen gaan.

Wij richten ons als team op het individueel werken met kinderen om aan te sluiten op de niveauverschillen en de zelfstandigheid van de kinderen. Ter voorbereiding op de kleuterklas hebben wij dagelijks een vast ritme en zitten wij iedere dag in de kring om een activiteit (lied zingen/spel/voorlezen) te doen of bieden we montessorimaterialen aan. Daarnaast spelen we ook minimaal 1 keer buiten met de kinderen in onze eigen tuin of op het schoolplein van de Vleugel. 

Wij bieden dagelijks VSO aan vanaf 7:30 uur. Kinderen kunnen voordat ze naar school gaan, bij ons met de begeleider een activiteit doen of lekker zelf iets ondernemen. Vanaf de VSO zullen de kinderen naar school gaan. De begeleider zal de kinderen naar de klas brengen.

Na schooltijd is er op onze BSO is plek voor 20 kinderen. Wij bieden iedere dag minimaal één activiteit aan, maar de kinderen zijn vrij om te kiezen wat ze willen doen. Elke week staat er een activiteit centraal met een thema die we in een 6 wekelijkse cyclus rouleren: Koken/bakken - Sport en spel - Constructie - Proefjes - Creatief - Dans/Drama. Regelmatig doen we ook uitjes met de kinderen op loopafstand of met de bus. Rondom ons gebouw is genoeg groen om in de natuur te spelen. Ook maken wij gebruik van het schoolplein en de voetbalkooi die op het grasveld voor onze BSO ligt.

Waarom kiezen voor Montessori Kinderopvang in Nieuwegein?
- Aandacht voor ieder kind
- Verlengstuk van thuis
- Kleinschalig en huiselijk
- We werken met de Montessori visie
- Vast team van professionele Montessori geschoolde begeleiders
- Natuurlijke (Montessori) materialen
- Unieke locatie in de Montessorischool de Vleugel
- Goede voorbereiding op de basisschool
- Samenwerking met de Vleugel
- Doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 12 jaar
- Openbare Montessori Kinderopvang

Foto album

Ons Team

Wij hebben een hardwerkend, flexibel, maar vooral een betrokken en zorgzaam team. Ook vinden wij het contact met ouders erg belangrijk. Een verlengstuk van thuis bieden, waar de kinderen zich veilig en vertrouwt voelen, is wat wij hoog in het vaandel hebben staan. Wij zullen ons team even voor stellen:

 

 

Tarief

 

Tarief vanaf 01-01-2024

Kinderdagverblijf

 

Buitenschoolse opvang

52 weken € 10,89 52 weken € 10,19
Peuterochtendgroep (3,5 uur) € 10,89 40 weken plus € 10,40
    40 weken € 11,22


De basisprijs staat garant voor onze kwaliteit in de vorm van begeleiding . De prijs voor de service is budgetneutraal neergezet. Bij bovengenoemde bedragen is een bedrag per kindplaats gereserveerd voor bijzondere activiteiten. In overleg met de oudercommissie kan dit bedrag jaarlijks bijgesteld worden.

De prijzen van de buitenschoolse opvang zijn inclusief het ter beschikking stellen van de BSO bus.

Deze prijzen (uurtarief) zijn gebaseerd op openingstijden van 11 uur per dag.

Producten

Kinderdagverblijf

We geven hieronder een verkorte samenvatting van ons kinderdagverblijf. Dit is een algemene uitleg van onze producten voor meer informatie of locatie specifieke vragen kunt u contact opnemen met het hoofd van de locatie.

52 weken contract
We zijn iedere werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd.

48 weken contract
We zijn iedere werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur. We zijn 5 dagen per week gedurende 48 weken per jaar open. U kunt bij de hoofdbegeleidster uiterlijk uiterlijk 1 maand van te voren aangeven welke week/weken (van maandag t/m vrijdag) u wilt uitplannen. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd.

 

Buitenschoolse Opvang

We geven u hieronder een verkorte samenvatting van onze buitenschoolse opvang. Voor meer informatie of locatie specifieke vragen kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleidster van de locatie.

52 weken
Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur en 12 weken (schoolvakanties) per jaar zijn we 11 uur per werkdag open van 07.30 tot 18.30 uur. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

40 weken plus

Bij deze contractvorm neemt u in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neemt u een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover u beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt.

Voorbeeld: uw kind zit op maandag middag op de BSO (3.25 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,25 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die u tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,25 uur = 39 uur) houdt u over en kunt in vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

40 weken
Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur. De schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Als er ruimte is binnen de kind-/leidsterratio is het mogelijk om extra uren af te nemen. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

VSO (voorschoolse opvang)
Voor de VSO geldt altijd 40 weken per jaar. Openingstijden van 7.30 uur tot 8.30 uur. Kinderen worden onder begeleiding naar school gebracht.

Landelijk register kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvang. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.
Landelijk Register Kinderopvang Montessori kinderopvang Nieuwegein KDV
Landelijk Register Kinderopvang Montessori Kinderopvang Nieuwegein BSO

Samenwerkingen

Wij werken samen met Montessori school De Vleugel in Nieuwegein. Samen met de basisschool wordt er daadwerkelijk binnen één locatie samengewerkt aan de doorgaande ontwikkelingslijn van 3 maanden tot 12 jaar. Wij streven naar een goede samenwerking met Montessorischolen. Bijvoorbeeld door samen integraal een Montessori kindcentrum te realiseren. Wij nodigen u van harte uit om één van onze locaties te bezoeken en kennis te maken met elkaar.Onze kinderopvang hoopt aan te sluiten bij alle Montessorischolen in Nederland om elkaar te helpen het zelf te doen. klik hier voor meer informatie