De wet kinderopvang

Kinderopvang is een zaak van ouders, werkgevers en overheid. De Wet Kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Voor alle betrokkenen zullen de regels veranderen. Door het nieuwe wettelijk kader vervallen de huidige regels met betrekking tot betaling, facturatie en kwaliteit. Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat de kinderopvangbranche transparanter wordt en dat de ouder(s)/verzorger(s) de keuze maakt voor een organisatie die het beste bij ze past. De overheid gaat ervan uit dat de ouder een bewuste keuze maakt en daarin de financiële aspecten afweegt tegen de kwaliteitsaspecten van de kinderopvangorganisaties.

Kwaliteit

Kinderopvang moet een zelf regulerende bedrijfstak worden met uniforme regels die voortkomen uit verschillende raakvlakken die betrekking hebben op kinderopvang. De regels worden bepaald door algemene wettelijke kaders zoals: CAO’s, bouwbesluiten, algemene arbo-normen, richtlijnen en regels t.a.v. hygiëne e.d.

De controlerende taak van de GGD wordt gewijzigd van het controleren van de lokale aanvullende regelgeving naar landelijk gelijkgeldende regels.

Daarnaast zullen alle vergunningen vervallen en zullen kinderdagverblijven landelijk geregistreerd worden in een databank. De geregistreerde kinderdagverblijven voldoen aan de minimale gestelde landelijke eisen voor de kinderopvang. De regering gaat ervan uit dat door de zelfregulerende werking de kwaliteit ten aanzien van de opvang zal verbeteren. Montessori kinderopvang  zal dan ook in 2007 deze kwaliteitsnorm waarborgen en waar nodig nog verbeteren.