Interne Montessori training personeel

De focus van de visie van Montessori (en van onze organisatie) blijft altijd hetzelfde. Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen is het essentieel dat onze mensen goed zijn opgeleid. Als mensen niet beschikken over de benodigde opleiding, dan zorgen wij er alsnog zelf voor dat de begeleiders d.m.v. interne opleiding inhoudelijk zijn opgeleid. De doorgaande ontwikkelingslijn staat altijd voorop en het beleid waarborgt de inhoud, u kunt hierbij denken aan: begeleiders zijn Montessorisch opgeleid, kwaliteit wordt meetbaar, ruimte/ratio verhouding en neutraal materiaal zichtbaar.

Voorbereide omgeving

Montessori kinderopvang zorgt voor een zorgvuldig voorbereide omgeving die het kind stimuleert en uitdaagt  bepaalde activiteiten te oefenen en ontwikkelen. Het kind heeft hierin een vrije keus die past bij zijn individuele belangstelling. De begeleidster anticipeert of stimuleert door het bieden van individuele lessen. Echter kinderen kunnen elkaar ook vinden in een gezamenlijke belangstelling en samenwerken.

Groepsopbouw

Door samenstelling in heterogene groepen worden kinderen ook door elkaar gestimuleerd en geholpen. Binnen deze heterogene groepen vinden ook gezamenlijke lessen en activiteiten plaats. De materialen waarmee gewerkt wordt zijn oorspronkelijk door Montessori ontworpen of voldoen aan bepaalde specifieke eisen, zoals het centraal stellen van één specifieke eigenschap. De materialen zijn solide en vervaardigd uit natuurlijk materiaal. Daarnaast wordt een groot deel van het materiaal, dat inspeelt op verschillende ontwikkelingsactiviteiten, door de begeleidsters zelf vervaardigd of samengesteld.