Locatie Arnhem "de Sterrenberg"

De Montessori kinderopvang in Arnhem West, de Sterrenberg is een onderdeel van meerdere Montessori kinderopvang. Wij zijn gevestigd in een prachtig landhuis, dat tussen de Schelmseweg en de Amsterdamseweg, in Arnhem West ligt. Het landhuis Sterrenberg ontleend haar naam door het landgoed. Het was een stervormig stelsel van tien beukenlanen, welke alle richtingen uitgingen. Het landhuis biedt ons veel mogelijkheden en daar zijn we uiteraard erg trots op. Wij hebben een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang..

Op de peutergroep hebben we maximaal ruimte voor 16 kinderen. Deze twee ruimtes zijn ingericht in hoeken en de kinderen kunnen hier spelen en werken. Één ruimte is ingericht voor Montessori werken, de eet en drink momenten en een leeshoek, waar kinderen zich ook even in kunnen terugtrekken. De andere ruimte is ingedeeld voor de vrije inbreng van het kind. Hier is onder andere een poppenhoek, bouwhoek en ruimte om te verkleden. Wij werken vanuit de methode Montessori. 'Leer mij het zelf te doen' en 'vrijheid in gebondenheid' staat bij ons centraal. Ter voorbereiding op de basisschool, zitten wij iedere dag in de kring om een spel te doen en/of lied te zingen, oefenen we met werk en omgangsvormen..

Het kinderdagverblijf heeft grote groene tuin met een speelhuis, zandbak, en buitenspel materiaal. Hier zijn wij in alle weersomstandigheden, veelal te vinden..

Op de dreumesgroep hebben we maximaal ruimte voor 12 kinderen. Ook deze twee ruimtes zijn ingericht in hoeken, waar de kinderen kunnen spelen en werken. Één ruimte is ingericht voor het eten en drinken aan de huiselijke eetkamertafel en er is de mogelijkheid voor fysieke uitdaging. De andere ruimte staat het Montessori materiaal. Door middel van de voorbereidde omgeving, straalt hier rust en overzicht uit. Kinderen leren hier al gericht speelmateriaal te pakken en opruimen. Dit is al een voorbereiding op de peutergroep.

Op de babygroep hebben we maximaal ruimte voor 6 kinderen. Deze ruimtes zijn verdeeld in één eet en drinkmoment ruimte, één speelruimte en een ruimte voor een moment rust. Op de babygroep maken we geen gebruik van boxen, omdat wij de kinderen alle ruimte en vrijheid willen bieden. In deze ruimtes vind je het Montessori materiaal in lage kastjes, zodat de kinderen er zelf bij kunnen.

Wij richten ons als team op het individueel werken met kinderen om aan te sluiten op de niveauverschillen en de zelfstandigheid van de kinderen.

Op onze BSO is plek voor 50 kinderen. Een fijne plek waar ze vrienden en vriendinnen ontmoeten en waar ze de keuzevrijheid hebben om deel te nemen aan activiteiten, vrij te spelen of te ontspannen na een intensieve schooldag. We hebben een vast team van lieve en enthousiaste pedagogisch medewerkers, die werken vanuit de methode Montessori: 'Leer mij het zelf te doen' en 'vrijheid in gebondenheid' staat bij ons centraal. Onze buitenschoolse opvang heeft een huiselijk karakter, een tweede thuis. De buitenschoolse opvang heeft een grote groene tuin met een speelhuis, klimrek, zandbak, pingpongtafel en verschillende klimbomen 

Waarom kiezen voor Montessori Kinderopvang de Sterrenberg?
- Montessori Kinderopvang
- Montessori Visie
- Vast team van lieve en enthousiaste begeleidsters
- Huiselijke sfeer, een tweede thuis
- Grote, groene tuin
- Natuurlijke materialen
- Unieke locatie in Arnhem West
- Goede voorbereiding op de basisschool
- Doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 12 jaar met een kinderdagverblijf, peutergroep en BSO

 

 

Ons Team

Top

Ons team is flexibel en betrokken. Het werken met kinderen en volgens de Montessori visie doen we vanuit ons hart! Klik op onze foto's om ons ook persoonlijk te leren kennen.

 

 

Tarief

Top

Tarief vanaf 01-01-2024

Kinderdagverblijf

 

Buitenschoolse opvang

 
52 weken € 11,30 52 weken € 10,73
48 weken € 11,92 40 weken plus € 10,98
    40 weken € 11,76


De basisprijs staat garant voor onze kwaliteit in de vorm van begeleiding . De prijs voor de service is budgetneutraal neergezet. Bij bovengenoemde bedragen is een bedrag per kindplaats gereserveerd voor bijzondere activiteiten. In overleg met de oudercommissie kan dit bedrag jaarlijks bijgesteld worden.

De prijzen van de buitenschoolse opvang zijn inclusief het ter beschikking stellen van de BSO bus.

Deze prijzen (uur tarief) zijn gebaseerd op openingstijden van 11 uur per dag.

 

Producten

Kinderdagverblijf

We geven u hieronder een verkorte samenvatting van ons kinderdagverblijf. Dit is een algemene uitleg van onze producten voor meer informatie of locatie specifieke vragen kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleidster van de locatie.

52 weken contract
We zijn iedere werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd.

48 weken contract

We zijn iedere werkdag open van 07.30 uur tot 18.30 uur. We zijn 5 dagen per week gedurende 48 weken per jaar open. U kunt bij het locatiehoofd uiterlijk 1 maand van te voren aangeven welke week/weken (van maandag t/m vrijdag) u wilt uitplannen. Extra dagen zijn in overleg mogelijk en worden achteraf gefactureerd.

We geven u hieronder een verkorte samenvatting van onze buitenschoolse opvang. Voor meer informatie of locatie specifieke vragen kunt u contact opnemen met de hoofdbegeleidster van de locatie.

52 weken
Deze 52 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur en 12 weken (schoolvakanties) per jaar zijn we 11 uur per werkdag open van 07.30 tot 18.30 uur. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

40 weken plus

Bij deze contractvorm neemt u in principe alleen opvang af tijdens de 40 reguliere schoolweken. Daarnaast neemt u een aantal extra uren af die in overleg ingezet kunnen worden tijdens reguliere schoolweken of vakantieweken. Het aantal extra uren waarover u beschikt, is afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt.

Voorbeeld: uw kind zit op maandag middag op de BSO (3.25 uur BSO per week). Met een 40+ contract betaalt u voor 52 weken reguliere opvang, dus 52 x 3,25 uur. Tijdens de 12 vakantieweken is er natuurlijk geen korte opvang, dus de uren die u tijdens deze vakantieweken niet gebruikt (12 x 3,25 uur = 39 uur) houdt u over en kunt in vrij inzetten. Indien deze uren niet ingezet (kunnen) worden bestaat er geen recht op restitutie. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

40 weken
Deze 40 weken zijn opgebouwd uit 40 weken volledige aansluiting op de schooltijden tot 18.30 uur. De schoolvakanties zijn we in principe niet voor uw kind geopend. Als er ruimte is binnen de kind-/leidsterratio is het mogelijk om extra uren af te nemen. De sluitingsdagen van samenwerkende scholen zijn we in principe open. De extra uren worden separaat in rekening gebracht. Kinderen worden onder begeleiding van school opgehaald.

Landelijk register kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvang. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.
Montessori kinderopvang Sterrenberg Arnhem KDV
Montessori kinderopvang Sterrenberg Arnhem BSO
We werken samen met Pieter Brueghel school, Pieter Jongeling school, Panorama en de Arnhemse Montessori school. Scholen in en nabij de wijk De Sterrenberg/ Burgemeesterswijk.