Ontwikkelingen Montessori Kinderopvang

Montessori kinderopvang is de afgelopen periode in onstuimig weer geweest. De organisatie heeft onder druk gestaan. Door vele veranderingen in de markt, het speelveld en complexe interactie van allerlei partijen zoals de GGD en een krappe arbeidsmarkt. Dat heeft geresulteerd in een aantal incidenten in 2018/2019.

De geconstateerde problemen zijn door de houder onderkend en Alex van Zwam is per april 2019 aangesteld om deze problemen aan te pakken. Op het nieuwe hoofdkantoor van Montessori Kinderopvang aan de Sterrenberg in Arnhem spraken we Alex van Zwam. Alex heeft na 35 jaar in het basisonderwijs van leerkracht tot directeur / bestuurder in 2018 de overstap gemaakt naar Montessori Kinderopvang.

In 2015 kwam Alex voor het eerst in aanraking met Montessori Kinderopvang. Nadat de kinderopvangorganisatie op zijn school in Houten helaas niet door kon gaan nam Montessori Kinderopvang het over.

“In deze periode heb ik veel contact gehad met Montessori Kinderopvang. Ze hebben mij medio 2018 benaderd of ik wilde bijdragen aan de verbeterslag binnen de kinderopvang. Ik ben begonnen als procesbegeleider en heb in deze rol de processen binnen Montessori Kinderopvang onderzocht. Dit was tevens een periode van kennismaken met een voor mij nieuwe branche, de kinderopvang. Samen met Kelly Spreen (adjunct directeur) heeft er onderzoek plaatsgevonden en zijn onze bevindingen met de organisatie gedeeld. In ons onderzoek is de continuïteit van de locaties vanuit een sterke inhoudelijke montessorivisie gepresenteerd. Deze visie is omgezet in een beleid waarin goed lopende locaties en tevreden en betrokken personeel centraal is komen te staan.” Blikt Alex terug.

“Afgelopen periode heb ik me vol ingezet vanuit mijn verantwoordelijkheid en rol. Als personeel en directeur zijn we verbonden aan de visie van Montessori. Ik ben blij dat ik mijn persoonlijke eigenschappen heb kunnen gebruiken om locaties te versterken en structuren op te zetten. Maar ook om pedagogisch medewerkers, die op de groepen goed werk verrichten, te zien en te waarderen. Daarnaast ook de talenten binnen de organisatie te zien en te benoemen waar handelingen beter of anders zouden moeten om vervolgens naar het volgende niveau te brengen.” Hiermee heeft Alex de primaire doelstellingen voor een groot gedeelte naar tevredenheid volbracht en ingevuld.

Komende periode
Voor de komende periode zal de nadruk liggen op de secundaire doelstelling. Daar past ook een nieuw team bij die zonder ‘de ballast’ van de afgelopen periode met de bereikte status van dit moment aan de slag kan. Dit nieuwe team bestaat uit een interim directeur en twee adjuncten.

Wij zijn het huidige directie team dankbaar voor alle inspanningen, talenten en kwaliteiten die zij hebben toegevoegd aan Montessori kinderopvang. Mede daardoor en ook door de samenwerking met de hoofdbegeleid(st)ers en begeleid(st)ers zijn er grote stappen gezet en staat de organisatie nu op het punt om een volgend hoofdstuk in te gaan. Dit was niet gelukt zonder de ervaring, inhoudelijke toevoeging en aandacht van Alex en Kelly de huidige directeur en adjunct-directeur.

DutchEnglishFrenchGerman