Een jong kind is één en al beweging! De innerlijke kracht waarmee een kind geboren wordt uit zich al snel in het gaan rollen, kruipen en oprichten. Dit gaat niet vanuit de nabootsing, elk kind vindt zijn eigen weg hierin.

Ieder kind ontwikkelt zijn eigen manier van voortbewegen en het is altijd erg mooi om de verschillen hierin te zien. Klimmen is de volgende stap, ook dit doet een kind vanuit zijn innerlijke drive en het is goed om ervoor te zorgen dat er voor het kind gelegenheid is om te kunnen en mogen klimmen. Op mijn eigen locatie hebben we daarvoor de klimkastjes, vastgelijmd op de vloer. Recht tegenover is de spiegel aan de wand, dus een kind krijgt zijn eigen feedback, een mooie stimulans natuurlijk!

Naast dat klimmen heel goed is voor de ontwikkeling van de grove motoriek stimuleert het ook in de taalontwikkeling. Dat klinkt altijd vreemd maar voor de taalontwikkeling is een samenwerking nodig tussen de linker en rechterhersenhelft. En dit wordt mede ontwikkelt door het kruipen en klimmen! Een ander hulpmiddel is de ballenbaan zoals deze van Nienhuis (links).

In een gangbare vorm te vinden bij de speelgoedwinkel met autootjes, een knikker of trein. Door het voorwerp te volgen van links naar rechts als het naar beneden gaat kruisen wederom de hersenhelften. Mooi toch….

Anneliese Tacke-Jansen, Montessori Coach

DutchEnglishFrenchGerman