Omgevingsfactoren


Binnen de Montessori kinderopvang vinden we een aantal dingen voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang belangrijk:
  • een zorgvuldig voorbereide omgeving
  • verzorging in een groep met kinderen van verschillende leeftijden
  • enthousiast, goed opgeleid en ervaren personeel
  • een sfeer van aandacht voor elkaar
  • warmte speelsheid en plezier
  • een ontmoetingsplek waar ook ouders zich gehoord en ondersteund weten

Binnen de Montessori kinderopvang wordt er door deskundige begeleidsters adequaat gereageerd op perioden door het juiste materiaal in de juiste omgeving aan te bieden. Het tegemoetkomen aan de spontane activiteit en belangstelling van het kind vormt een belangrijke basis voor de latere ontwikkeling. Het accent ligt hierbij op een ononderbroken, doorgaande ontwikkeling van het kind.