Slider

Locatie Houten "Vikingenpoort"

Montessori kinderopvang Vikingenpoort in Houten is gevestigd in en werkt nauw samen met de Montessori Basisschool. Het idee is om één geheel te worden en dit voort te zetten als een Montessori kindcentrum. Samen nemen wij zorg voor een doorlopende ontwikkelingslijn. Wij hebben een peuteropvang aan onze locatie aan de Vikingenpoort.

Op de peutergroep hebben we maximaal plek voor 15 kinderen. Deze ruimte is ingericht in hoeken en de kinderen kunnen, waardoor de kinderen uitgedaagd worden om te ontdekken. Wij richten ons als team op het individueel werken met kinderen om aan te sluiten op de niveauverschillen en de zelfstandigheid van de kinderen. Ter voorbereiding op de kleuterklas zitten wij iedere dag in de kring om een spel te doen en/of lied te zingen en oefenen we met werk.

Als begeleidsters begeleiden wij de kinderen van jongs af aan met de Montessori Visie. We hebben oog voor detail, zorgen er voor dat de kinderen zelfstandiger worden en op hun eigen benen leren staan. Middels activiteiten en werkjes leren we de kinderen kennis te maken met de Montessori materialen, waarmee ze op de Montessori Basisschool ook werken.

Waarom kiezen voor Montessori Kinderopvang in Houten?
- Openbare Montessori Kinderopvang
- Montessori Visie
- Vast team van lieve en enthousiaste begeleidsters
- Huiselijke ruimtes
- Natuurlijke materialen
- Unieke samenwerking met de Montessori Basisschool
- Goede Voorbereiding op de kleuterklas
- Doorgaande ontwikkelingslijn met een kinderdagverblijf en basisschool

Ons Team

Top

Sanne en Titia zijn samen verantwoordelijk voor de peutergroep. Ze zullen o.a. de autonomie van de peuters aanmoedigen, de taalontwikkeling stimuleren en vooral ook veel plezier met uw kinderen maken!

Sanne Kenbeek, enthousiaste medewerkster van Montessori Kinderopvang. Zij werkt al jaren in de kinderopvang, is zelf groot geworden met de Montessori visie en heeft haar moeder de school in Houten zien oprichten.

Titia de Gruijter is hoofdleidster,heeft jarenlange ervaring in het peuterwerk en is sterk in de samenwerking met school en andere instellingen.Tarief

Top

De peildatum van de prijzen voor 01-02-2020

Kinderdagverblijf

52 weken € 8,63
Peuterochtendgroep (3,5 uur) € 8,63

De basisprijs staat garant voor onze kwaliteit in de vorm van begeleiding . De prijs voor de service is budgetneutraal neergezet. Bij bovengenoemde bedragen is een bedrag per kindplaats gereserveerd voor bijzondere activiteiten. In overleg met de oudercommissie kan dit bedrag jaarlijks bijgesteld worden.

De prijzen van de buitenschoolse opvang zijn inclusief het ter beschikking stellen van de BSO bus.

Deze prijzen (uur tarief) zijn gebaseerd op openingstijden van 11 uur per dag.

Landelijk register kinderopvang

Via onderstaande links kunt u het LRK nummer vinden van de betreffende opvang. Tevens heeft u de mogelijkheid om de inspectierapporten van de GGD te downloaden.
Montessori kinderopvang Houten Vikingenpoort KDV
Montessori kinderopvang creeërt een doorgaande ontwikkelingslijn en werkt nauw samen met de Montessori school in Houten.
DutchEnglishFrenchGerman
Top