Studiedag met thema Taal

Alle medewerkers van Montessori Kinderopvang hebben vandaag de jaarlijkse studiedag. Dit jaar staat het thema Taal centraal. Met het leren van een vreemde taal kun je niet vroeg genoeg beginnen. De oren van een jong kind staan wagenwijd open voor de klanken van een andere taal.  Juist die fase leent zich heel goed voor een speelse kennismaking met taal.

De studiedag bestaat uit 3 onderdelen. Allereerst krijgen onze Pedagogisch medewerkers een seminar verzorgd door samenwerkingspartner Early Bird. Hierbij wordt o.a. Benny’s playground verder toegelicht. Benny’s Playground is speciaal ontwikkeld voor Nederlandse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Het activiteitenprogramma is opgebouwd rondom ‘snack time’. Samen met Benny, de handpop, zingen en spelen de kinderen in het Engels. Benny eet en drinkt uiteraard een hap mee!

Vervolgens wordt er een workshop gegeven door Koninklijke Kentalis. Koninklijke Kentalis ondersteunt mensen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben. Tijdens workshop worden de verschillende onderdelen behandeld als; Het herkennen van TOS, TOS en meertaligheid, begrijpend lezen en TOS maar ook Nederlands ondersteund met gebaren.

De dag wordt afgesloten door het maken van taalkaarten. Alle pedagogisch medewerkers zullen eigen taalkaarten maken. Zo creëren ze zelf aanvullend lesmateriaal voor hun locatie. Door middel van taalkaarten, woordjes, liedjes en knutselthema’s werk je als pedagogisch medewerker met de woorden die de kinderen strakst al moeten kennen voor zij naar de basisschool gaan.

DutchEnglishFrenchGerman